тотем
страна 2 - карта на обекта
12345678910111213141516