Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-6923-C01 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Бенефициент: „ДАЯ“ ЕООД

Обща стойност: 10000 лв., от които
8500 лв. европейско и
1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.08.2020 г.
Край: 04.11.2020 г.

Разполагаме с принтер Xerox WorkCentre 7800 Series
за отпечатване на изделия в малък тираж и до размер 303х475 мм.

гр. Варна 9002, ул. Лейтенант Минков 4
тел. 052 643 573, моб. 0888 684 064
dialtdvarna@gmail.com
dia_ltd@abv.bg